Areamätning enligt Svensk Standard

SiS[21054:2020]

utförd av energiexpert -1490kr vid beställning av annan tjänst.
(ord 2490kr)

Välkommen med din förfrågan - vi använder oss endast av certifierade experter och fackmän.

Många hus säljs med fel bostadsarea!

Ju tidigare byggt – ju större differens kan det vara.

Få ut mer för din fastighet med rätt uppmätta ytor!

Skatt efter storlek

Under en period betalade man skatt efter hur stort sitt hus var – och man rapporterade själv till myndigheterna. Ofta "krympte" fastigheten ordentligt vilket vi ofta ser vid en besiktning & uppmätning.
Idag växer de till sig igen inför försäljning vilket kan medföra ett högre slutpris på er fastighet!
Många orsaker kan spela in såklart – även tillvägagångssättet för Svensk Standard förändras med tiden. Du kan alltid fråga oss - vi är uppdaterade.

Sälj er fastighet med korrekt uppmätta ytor!

För försäkringen.

Klart att man hoppas att försäkringsbolagen ska täcka en skada på sin fastighet eller vara där för dig när du behöver. 

Precis som att du ska ange hur många mil en bil ska gå per år för att få rätt pris och hjälp vid en olycka så ska man ange hur många kvadratmeter man har i sin fastighet.

För Slutpriset.

Har du en villa i souterräng så har detta stor betydelse för din boyta och biyta.
Idag får man nämligen tillgodoräkna en större del som boarea i souterrängplanet.

Slutpriset på din fastighet du ska sälja kan såklart öka om din yta ökar!

för Tryggheten.

Liten kostnad för en stor trygghet – mät er bostad med oss och få ett protokoll enligt nuvarande Svenska Standard SiS.

Att göra en mätning är viktigt för att få rätt hjälp  om olyckan är framme.

Areamätning för 1490kr - vid beställning av fler än en tjänst

Få rabatt när du beställer mer än en tjänst via oss

Areamätning enligt rådande svensk standard. [SS 21054:2020]

Endast 1490kr i samband med annan beställd tjänst hos oss

(ord 2490kr)