Boarea (BOA), biarea (BIA), lokalarea (LOA) eller övrig area (ÖVA)? Det finns många ytor och många olika begrepp på vad en area ska kallas..

Vi hjälper er med uppmätningen av er fastighet inför husförsäljning, taxering eller värdering.

Våra energiexperter utför areamätning enligt Svensk Standard - SiS [21054:2020]

-1490kr vid beställning av annan tjänst (ord 2490kr)

Många hus säljs med fel bostadsarea..

Ju tidigare byggt – ju större differens kan det vara.

Få ut mer för din fastighet med rätt uppmätta ytor!

Skatt efter storlek

Under en period betalade man skatt efter hur stor yta man hade sitt hus – och man rapporterade själv till myndigheterna..

Ofta "krympte" fastigheten ordentligt vilket vi ofta ser vid en besiktning & uppmätning.¨

Idag växer de till sig igen inför försäljning vilket kan medföra ett högre slutpris på er fastighet!

Många orsaker kan spela in såklart – även tillvägagångssättet för Svensk Standard förändras med tiden.
Låt oss mäta upp er fastighet inför er försäljning.

Sälj er fastighet med korrekt uppmätta ytor

För Slutpriset.

Har du en villa i souterräng så har detta stor betydelse för din boyta och biyta.
Idag får man nämligen tillgodoräkna en större del som boarea i souterrängplanet.
Slutpriset på er fastighet som ska säljas kan såklart komma till att öka om din yta också ökar.

För försäkringen.

Klart att man hoppas att försäkringsbolaget man använder  ska täcka de eventuella skador som kan uppkomma på ens fastighet.
Precis som att du ska ange hur många mil en bil ska gå per år för att få rätt hjälp vid en olycka så ska man också ange hur många kvadratmeter man har i sin fastighet.

för Tryggheten.

Liten kostnad för en stor trygghet – mät er bostad med oss och få ett protokoll enligt nuvarande Svenska Standard SiS.
Att göra en mätning är viktigt för att få rätt hjälp om olyckan är framme och man ska kontakta sitt försäkringsbolag.

Areamätning för 1490kr (ord. 2490kr)

Få rabatt när du beställer fler än en tjänst via oss

Areamätning enligt rådande svensk standard. [SS 21054:2020]

Endast 1490kr när du beställer mer än en tjänst av oss. (ord 2490kr)