Välkommen med din förfrågan - vi använder oss endast av certifierade experter och fackmän.

Få ut mer för din fastigehet med rätt ytor!

Areamätning enligt rådande svenska standard.
[21054:2020]

1490kr i samband med annan tjänst

(ord 2490kr)

Varför mäta?

Många hus säljs idag fel bostadsarea.
Ju tidigare byggt – desto mer differens kan det vara.
Man kanske har renoverat eller byggt till – eller uppfört fler byggnader som behöver ett protokoll.

 

Areamätning enligt SiS

Skatt efter storlek

Under en period betalade man skatt efter hur stort sitt hus var – och man rapporterade själv till myndigheterna. Ofta "krympte" fastigheten ordentligt vilket vi ofta ser vid en besiktning & uppmätning.
. Idag växer de till sig inför försäljning vilket kan medföra ett högre slutpris på er fastighet! Många orsaker kan spela in såklart – även tillvägagångssättet för Svensk Standard förändras med tiden. Du kan alltid fråga oss - vi är uppdaterade.

sälj er fastighet med korrekt uppmätta ytor.

För försäkringen.

Klart att man hoppas att försäkringsbolagen ska täcka en skada på sin fastighet eller vara där för dig när du behöver. 

Precis som att du ska ange hur många mil en bil ska gå per år för att få rätt pris och hjälp vid en olycka så ska man ange hur många kvadratmeter man har i sin fastighet.

Att göra en mätning är viktigt för att få rätt hjälp om olyckan är framme.

för Slutpriset.

Har du en villa i souterräng så har detta stor betydelse för din boarea. Idag får man nämligen tillgodoräkna en större del som boarea i souterrängplanet.

Slutpriser på din fastighet du ska sälja kan såklart öka om din yta ökar!

för Tryggheten.

Liten kostnad för en stor trygghet – mät er bostad med oss och få ett protokoll enligt nuvarande Svenska Standard SiS.


Att ha rätt bo, och biyta är viktigt inför en försäljning, dels för slutpriset på fastigheten men också för försäkringsbolag etc..

1490kr - när du beställer ihop med annan tjänst

Få rabatt när du beställer mer än en tjänst via oss

Areamätning enligt rådande svensk standard. [SS 21054:2020]

1490kr i samband med annan tjänst

(ord 2490kr)