Energiberäkning / energibalansberäkning

Vi hjälper er med energiberäkningar inför ert nybygge eller er tillbyggnad!
fr 1990:-

energiberäkning eller energibalansberäkning
Exempel på del av energiberäning på en fastighet i Skåne.

Verifieringen av byggnadens primärenergital ligger till grund för byggnadsnämndens bedömning om byggherren har visat att byggnaden uppfyller energikraven och beslut om slutbesked.

NÄR MAN SKA BYGGA NYTT ELLER BYGGA TILL KRÄVER KOMMUNEN ATT DU HAR BERÄKNAT ENERGIN – VI hjälper er. 

Om energikraven inte uppfylls då? Om det visar sig att byggnaden inte uppfyller energikraven, oavsett om verifiering har gjorts genom beräkning eller mätning, så får byggnadsnämnden göra en bedömning om det är fråga om en försumbar brist och att slutbesked kan meddelas trots detta.

I annat fall kan byggnadsnämnden förelägga byggherren om att vidta åtgärder så att kraven uppfylls.

När huset är inflyttningsklart får det max ta 2 år innan en energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert.