Hoppa till innehåll

Energibalansberäkning eller energiberäkning inför bygglovet och nybyggnationen.

När man ska bygga nytt så kräver kommunen att man har gjort en energiberäkning för att få sitt bygglov godkänt.

Vi utför energiberäkningar på alla slags byggnader och storlekar -från mindre privatägda villor till större fastighetsbolags nyproducerade radhus och flerbostadshus.

Energibalansberäkning, energiberäkning till nybyggnationen. Privat och företag.EnergiAB.se
Energiberäkning, areamätning, radonmätning

Hur ska man på förhand kunna räkna på en byggnads energiåtgång, tillskott och förluster?

”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” eller ”SVEBY” har riktlinjer och schabloner för allt ifrån hur mkt t. ex  en byggnads internlaster (personvärme och ”gratis energi”) påverkar till hur mkt förluster som ska räknas på en viss typ av ventilation och dess flöde eller på var i landet en byggnad uppförs.

SVEBYS schabloner och riktlinjer är framtagna och godtagna av flertalet större intresseorganisationer och företag branschen.

Vad ska finnas i en energiberäkning?

I en energiberäkning ska allt som rör en fastighets energitekniska egenskaper tas med och beräknas utifrån i vilken av vårt avlånga lands klimatzoner man har för avsikt att bygga.

Vi räknar efter er önskade BBR-version

Det är mkt som påverkar - vilket uppvärmningssystem man använder sig av, vilken ventilation man installerar, hur, vad och var man isolerar, vilka u-värde de olika materialen har, internlaster, gratisenergi och förluster.

Energibalansberäkning eller energiberäkning inför nyproduktion och nybyggnation

Inför våra beräkningar behöver vi lite information ifrån dig:

Ritningar

Alla slags ritningar du har till den tänkta fastigheten - planritning, sektionsritning, fasadritning & detaljritning.
Helst i PDF-format.

Uppvärmning & värmedistributionssystem

Tillverkare och modell på ert tänkta uppvärmningssystem (t.ex frånluftsvärmepump (Märke **** Modell *** m. vattenburen golvvärme på nedre plan & vattenburna radiatorer på ovanplan)

Ventilation

Vilken typ av ventialtion? Gärna Märke och modell här också.

U-värdesberäkning

Alternativt att ytor på dörrar och fönster med u-värde finns i medskickade dokument.

Övriga uppgifter

Fastighetsbeteckning, ort, kommun samt fakturauppgifter

Om energikraven inte uppfylls?

Om det visar sig att byggnaden inte uppfyller energikraven, oavsett om verifiering har gjorts genom beräkning eller mätning, så får byggnadsnämnden göra en bedömning om det är fråga om en försumbar brist och att slutbesked kan meddelas trots detta.

I annat fall kan byggnadsnämnden förelägga byggherren om att vidta åtgärder så att kraven uppfylls.

Mer om energiberäkning hos Boverket.

Energideklaration på distans eller med platsbeök till fast pris

När huset är inflyttningsklart får det max ta 2 år innan en energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert – och är det en sån du behöver så gör vi även dessa på distans för nybyggda hus.