Välkommen med din förfrågan - vi använder oss endast av certifierade experter och fackmän.

Energideklarationer,
energiberäkningar &
energieffektivisering.

Oberoende certifierade energiexperter utför er energideklaration, areamätning eller radonmätning till fasta låga priser och godkända besiktningsmän hjälper er med överlåtelsebesiktningen vid er husförsäljning.

För att kunna godkänna en energideklaration hos Boverket måste man vara certifierad energiexpert. En energiexpert blir certifierad av ett certifieringsorgan och kraven finns att läsa hos Boverket.se

Klicka på en tjänst för att läsa mer!

Rise och KIWA

Energi & AreaBolaget, Kristianstad, Skåne – 0708-246600​

Välkommen med din förfrågan - vi använder oss endast av certifierade experter och fackmän.