För att kunna godkänna en energideklaration hos Boverket måste man vara certifierad energiexpert. En energiexpert blir certifierad av ett certifieringsorgan och kraven finns att läsa hos Boverket.se

Klicka på en tjänst för att läsa mer!

Energi & AreaBolaget, Kristianstad, Skåne – 0708-246600​

Välkommen med din förfrågan - vi använder oss endast av certifierade experter och fackmän.