Mätning och beräkning. Area, Radon – BRF & Villa

Energi & AreaBolaget​

Våra energiexperter utför era beräkningar & uppmätningar

Oavsett om det är en energibalansberäkning inför en nybyggnation på villa eller flerbostadshus, radonmätningen av en bostadsrättsförening eller en uppmätning av olika slags area i en fastighet som ska värderas eller säljas så hjälper vi er snabbt och prisvärt.

Radonmätning

Ackrediterad radonmätning

Areamätning

Vi mäter enligt Svensk Standard

Energiberäkning

Energibalansberäkning till bygglovet

Underhållsplan BRF

Få koll på er bostadsrättsförening

Energioptimering

Effektivisera era fastigheter

Energideklarationer

Energideklaration - Distans Energideklaration - BRF Energideklaration - Villa

Energibalansberäkning & primärenergital

Vid en energibalansberäkning vid en nybyggnation på en fastighet är det mycket som spelar in – bland annat u-värde, a-temp, luftflöde, var i landet man ska uppföra byggnaden, solinstrålning m.m

Hur räknar man egentligen fram ett primärenergital då?
Se Boverkets klipp eller läs mer på deras hemsida.

Spela video om Energibalansberäkning till nybyggnationen

Överlåtelsebesiktning + energideklaration = fast pris

 

Godkända besiktningsmän och certifierade energiexperter besöker er samtidigt.