Säkra radonmätningar från ackrediterad labb!
Indikation, korttidsmätning eller långtids?

Radon - en osynlig och luktfri dödlig gas

Radonindikering

Vid ett platsbesök erbjuder vi en radonindikering till oslagbart pris.
Vi kopplar in oss i ett eluttag hos dig – vår radonindikator får jobba medan vi utför energideklarationen, areamätningen eller överlåtelsebesiktningen.
300kr

Långtidsmätning

En långtidsmätning ligger till grund för att få bidrag för t.ex radonsanering.
Vet man med sig att man har förhöjda värden är detta att rekommendera.

Korttidsmätning

Vi sätter ut två styck dosor som står i 7-10 dagar i er fastighet och svarar på era eventuella frågor.
Vi lämnar ett frankerat kuvert som ni sänder in till krediterat laboratorium.
Ca 2 dagar senare kommer rapporten på e-post.

Radonåtgärder

Vi berättar gärna mer om åtgärder om ni har förhöjda värden och kan sätta er i kontakt med rätt myndighet för att få bidrag och åtgärder utförda!

Världens mest noggranna korttidsmätning av radon.
1290kr ink moms för 2 st dosor, instruktioner, porto och kuvert till laboratoriet och rapport!
Efter 7-10 dagar kan man analysera resultatet och få ett värde som avgör om man behöver åtgärda vidare.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.
Läs mer på Boverkets hemsida

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strål­säker­hets­myndig­heten har tagit fram metodbeskrivningar för hur radonmätningar i bostäder och på arbetsplatser ska göras för att mätningarna ska kunna användas som underlag för myndighetsbeslut.

Vi erbjuder

Swedac är ackrediteringsorgan i Sverige. De ser till att det  endast är godkända laboratorier som utför mätningar av radon i luft och i dricksvatten. På Swedacs hemsida finns listor över företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar.