Ackrediterad radonmätning av villa, småhus, kontor, flerbostadshus och bostadsrättsförening

Radon är en luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. 
Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. 
Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.
Radonmätningar - världens mest noggranna på bara 7 - 10 dagar

Världens säkraste korttidsmätning, Rapidos®
1290kr inkl. moms när ni beställer övrig tjänst hos oss (ord. 1490kr inkl moms)

Världens mest noggranna korttidsmätning av radon i er fastighet på bara 7-10 dagar.
Efter mätning skickar ni dosorna i medföljande kuvert för att analysera resultatet i ackrediterat laboratorium.
I paketet ingår 2 st dosor, en enkel instruktion om var du ska placera radonpuckarna samt ett förifyllt och frankerat kuvert att skicka till laboratoriet.
Vid beställning av annan tjänst hos hos är priset endast 1290 kr inkl. moms, och då sätter givetvis vi ut era dosor på rätt plats i er fastighet.

Långtidsmätning av radon med Radtrak®
990kr inkl. moms när ni beställer övrig tjänst hos oss (ord. 1290kr inkl moms)

En långtidsmätning av radon ska göras under eldningssäsongen som är mellan oktober och april.
I paketet ingår 2 st dosor, en enkel instruktion om var du ska placera radondosorna samt frankerat och förifyllt kuvert att skicka till laboratoriet.
När ni gör en beställning av annan tjänst hos hos är priset 990 kr inkl. moms, och då är vi behjälpliga med att sätta ut era dosor på rätt plats i er fastighet.
När man ska söka om radonbidrag så krävs det att man gör just en långtidsmätning som ger ett korrekt årsmedelvärde av radonhalten i bq/m3 (Becquerel per kubikmeter).
Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 bq/m3.
Eldningssäsongen är nu, mät radon i er bostad, BRF eller kontor och flerbostadshus med EnergiAB.se
Radonindikering för endast 300kr vid energideklaration
När vi besöker er BRF, villa eller flerbostadshus kan vi enkelt göra en radonindikation samtidigt som vi utför energideklarationen, areamätningen eller överlåtelsebesiktningen för endast 300 kr.

Radonindikation med RadonEYE®
300kr inkl. moms

Vid platsbesök erbjuder vi radonindikering i er fastighet som tas med i er energideklaration.
Vi kopplar in oss i ett eluttag hos er – vår radonindikator får jobba medan vi utför energideklarationen, areamätningen eller överlåtelsebesiktningen.
-300kr
Beställ hem era radondosor direkt via formulär på vår hemsida eller beställ till radonmätning när ni ska utföra er energideklaration, areamätning eller överlåtelsebesiktning.

Vi postar samma dag, till hela Sverige! Instruktioner om var du placerar dina radonpuckar och portofritt kuvert tillbaka till laboratoriet ingår givetvis.
Radonmätningar och radonindikering i villa, BRF eller flerbostadshus
EnergiAB.se » Mätning och beräkning. Area, Radon – BRF & Villa » Radon – Mäta radon med korttidsmätning, långtidsmätning eller radonindikation till fast pris i Skåne
a