Hoppa till innehåll
Radonmätningar - noggranna på bara 7 - 10 dagar
Våra besiktningsmän och energiexperter utför mätning av radon i er villa, bostadsrättsförening, flerbostadshus, kontor eller lokal.

-Med en radonindikator eller en gammamätare kan ni få en indikation direkt på plats av oss.

-Vi sätter även ut era radondosor för korttidsmätning (7-10 dagar) och långtidsmätning (2-3 månader).
Certifierad energiexpert mäter radonhalten i ert hus - EnergiAB.se
En korttidsmätning av radon kan göras med radondosor under hela året och används främst vid försäljning av fastigheter för att en eventuell köpare vill försäkra sig mot eventuella merkostnader som kan komma med en radonsanering.

En långtidsmätning av radon ska göras under eldningssäsongen som är mellan oktober och april för att få ett så precis årsmedelvärde som möjligt. Årsmedelvärde av radonhalten mäts i bq/m3 (Becquerel per kubikmeter). Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 bq/m3.

En radonindikation kan göras med en radonindikator, en liten apparat man kopplar in i vägguttaget och låter luft pulsera igenom den. Ett första resultat kan då ses redan efter 10 minuter.

En gammamätning görs direkt på plats för att avgöra om det finns blåbetong i byggnadsmateriell och om man vidare behöver utreda och göra en mer nogrann ackrediterad mätning med radondosor.

Radon är en luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer och Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Radonindikation

kr 390
  • Få svar direkt. Vid Normala Inomhushalter Av Radon Är Mätosäkerheten Vid En Timmes Mätning Ca 10%
  • Perfekt vid en husförsäljning
  • Radonindikering som tas med i er energideklaration.

Långtidsmätning

kr 990
  • En långtidsmätning av radon ska göras under eldningssäsongen som är mellan oktober och april.
  • Få rapport från ackrediterat laboratorium
  • Vi sätter ut dosorna på rätt plats hos er, alternativt skickar vi dem med posten ihop med instruktioner om var ni ska placera dem.

Korttidsmätning

kr 1290
  • Världens mest noggranna korttidsmätning av radon
  • Få rapport från ackrediterat laboratorium
  • Vi sätter ut dosorna på rätt plats
Swedac-logotyp-färg

SWEDAC

“Swedac har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder.”​