Våra tjänster

Energideklaration

Alla hus som säljs eller hyrs ut behöver en energideklaration. Kravet gäller även flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och andra större/allmänna fastigheter som ska uppdatera sina deklarationer var tionde år. 

I de flesta fallen gör man energibesiktning på plats innan man upprättar en energideklaration. Men i vissa fall finns undantag som vi bör nyttja för miljöns skull. De undantagsfallen gäller nybyggda hus, eller likartade hus och uppvärmningssystem som vi redan besiktigat tidigare. Vi har varit i över 5 000 fastigheter genom åren och sett dom flesta typer av system. 

Läs mer på Boverket om undantag för platsbesiktning:

Undantag platsbesiktning

Areamätning

Många hus säljs idag med fel bostadsarea vilket kan leda till färre intressenter på husvisningarna, eller att man inte får ett lika högt slutpris som man hoppats på.

Efter en areauppmätning får ni ett protokoll där bo och biarea står specificerat per våning. Gör man areamätningen i samband med energideklaration eller annan tjänst så slår vi av en slant på priset såklart!

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.-Läs mer om OVK hos Boverket

Energiberäkning till nybyggnation.

Ska du bygga nytt? Då behöver du troligtvis en energibalansberäkning - vi löser den åt dig såklart!

Börja med namn, adress på dig som beställare, samt var du vill få allt skickat.

För att du ska få så billigt pris som möjligt kommer vi fråga efter all info som du kan tänkas ha tillgänglig.

Ritningar med alla u-värde på fönster och dörrar, samt alla ytor är en bra start.
Vidare behöver vi veta vilken eller vilka typer av uppvärmningssystem, ventilation, samt givetvis vilken adress och fastighetsbeteckning.

Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort!