Det finns mer att spara!

Energioptimering och energieffektivisering av små & stora fastigheter

Att slösa med energi är väl inget man precis gör med mening..

..men att inte göra något åt det,
 när det garanterat gynnar
 både din ekonomi och vår planet?

Ni sparar på miljö, ekonomi och samvete

Vad kan vi göra för era fastigheter?

-Kartläggning av era fastigheters klimatskal, deras energibehov och den nuvarande förbrukningen.

-Konkreta åtgärdsförslag, presenterade med investeringskostnad och vilken återbetalningstid dessa kommer att få.
(
Vi räknar på LCC (life cycle cost) vilket innebär att vi utöver de självklara investeringskostnaderna även tar hänsyn till kommande underhåll, prisutveckling av el och fjärrvärmepriser etc)

-Vi beräknar och presenterar en hållbar handlingsplan till just er bostadsrättsförening eller era flerbostadshus för maximal kostnads &-energioptimering.

Vårt tillvägagångssätt för att effektivisera era fastigheter

-Insamling av data

-Presentation av vår handlingsplan

-Platsbesök

-Beräkning

-Resultat och utskick av rapport innehållande konkret, hållbar och begriplig information

Certifierade energiexperter

Vi sparar er energi, på miljön och såklart ser vi till att vi blir den mest lönsamma investeringen du kan göra till dina flerbostadshus, er fastighet eller er bostadsrättsförening (BRF).

Alltid allas ansvar

 • Släck när du går
 • Använd kallt istället för varmt vatten när du har möjlighet
 • Häng ut kläderna på tork istället för torktumlaren/ torkrummet (!), och se till att maskinen är helt full när ni tvättar
 • Välj rätt lampor till alla ljuspunker
 • Laddningsbara batterier

Ofta mest lönsamt

 • Byte av uppvärmningssytem
 • Tilläggsisolering – vindsbjälklag, väggar och golv
 • Injustering av tid och luftflöden i ert ventilationssystem
 • Byte av fläktar från AC till EC är en enorm besparing (bara filterbyte kan spara 5- 10 %)
 • Fönster och dörrrenovering (ett byte är ofta inte det mest kostnadseffektiva).
 • Solceller

Sällan men självklart

 • Lågenergilampor med rörelsevakt
 • Snålspolade munstycke i duschar och kranar.
 • Temperaturjustering – rätt temperatur på rätt plats (varje grad man justerar påverkar energiförbrukningen med hela 5 %).