GDPR- Hur vi behandlar dina personliga uppgifter

Så använder vi personuppgifter på Energi & AreaBolaget Kristianstad AB.

Energiab.se (Energi & AreaBolaget Kristianstad) behöver knappt spara och behandla personuppgifter om dig, vi raderar ditt personnummer efter fakturering.
Syftet med en sådan behandling är endast för att kunna fakturera genom bokföringsprogrammet Fortnox.

Vi får uppgifter från våra kunder själva, i samband med beställning av våra tjänster såsom energiberäkningar eller besiktning av hus på plats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina övriga uppgifter kommer sparas i de tio år vi är skyldiga att spara utfört arbete.

-Energiab.se

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med vårt bokföringsprogram Fortnox, följande länk är till deras informationssida om hur de behandlar personuppgifter https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/

Vi kommer INTE dela dina uppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag, och endast då.

Vi kommer ALDRIG att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ägare av energiab.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@energiab.se

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer som finns angivet på hemsidan alternativt via epost.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kort och gott – vi sparar inget som ingen annan redan tyvärr kan hitta.