Hoppa till innehåll
Liten hand i stor hand - trygga besiktningar hos EnergiAB.se

Så använder vi personuppgifter på Energi & AreaBolaget.

Energiab.se (Energi & AreaBolaget Kristianstad) sparar inte dina personuppgifter.

Vi behöver däremot spara informationen vi samlar in om din fastighet i de tio år vi är skyldiga att spara vårt utförda arbete.

Den mest känsliga biten vi hanterar (och raderar efter utförd betalning) är ditt personnummer som endast behövs vid fakturering efter vårt utförda arbete.


Vi använder oss av Fortnox bokföring.

Läs mer om hur Fortnox hanterar dina uppgifter.


Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kommer INTE dela dina uppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag, och endast då.
Vi kommer ALDRIG att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ägare av energiab.se
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@energiab.se

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer som finns angivet på hemsidan alternativt via epost.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY -Datainspektionen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med vårt bokföringsprogram Fortnox, följande länk är till deras informationssida om hur de behandlar personuppgifter

Kort och gott – vi sparar inget som ingen annan redan kan hitta med ett par knapptryck.