Energi & AreaBolagets godkända besiktningsmän, certifierade energiexperter och energikonsulter

Om oss

Energi & AreaBolaget började med två energiexperter & med idèn att utföra prisvärda energideklarationer på villa och småhus i Skåne.

Ganska snart fick vi i uppdrag att energideklarera ett större fastighetsbolags bestånd av flerbostadshus i södra Skåne vilket resulterade i att ytterligare en energiexpert anslöt sig.

Strax därpå startades ett nära samarbete med en duktig besiktningsman i Malmö, en i Kristianstad och senare ännu en i Karlskrona och nu har vi tillsammans erfarenheten från ca 12 000 godkända energideklarationer hos Boverket samt ca 7 000 fastighetsbesiktningar i allt från bostadsrätter, småhus & villabesiktning till slutbesiktning och entreprenadbesiktning. 

Vi utför även areamätningar enligt Svensk Standard och energiberäkningar inför nybyggnation och nyproduktion.

Ackrediterade radonmätningar är också något vi kan hjälpa våra kunder med. Givetvis köper vi in våra dosor från ett av SWEDACs ackrediterade laboratorium.

I dagsläget täcker vi hela Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland, men åker även runt i landet på större uppdrag.

Samarbeta med oss

Vi har nära samarbete med välkända fastighetsbolag, fastighetsförmedlare & mäklarbyråer runt om i Skåne, Blekinge, Småland, Kronoberg & Halland.

Även seriösta bolag som har rätt certifieringar är väldigt välkomna att höra av sig till oss för ett möjligt framtida samarbete.

Jobba med oss

Är du energiexpert [N], [K], energikartläggare eller besiktningsman?
Vilken erfarenhet har du?
Hör av dig!