Vi vill spara er energi!

Tillsammans har vi gjort över 8 000 energibesiktningar på alla typer av fastigheter. Vi har arbetat med areamätning, radonmätning, elbilsbygge skadebesiktningar och en rad andra energikonsultuppdrag. Vi går den extra milen för att våra kunders och samarbetspartners upplevelse kring energibesiktningen blir så smidig som möjligt. 

När du får din energideklaration av oss har vi registrerat den hos Boverket och räknat på kostnadseffektiva åtgärdsförslag.
Ibland lönar sig en investering väldigt fort och ibland är återbetalningstiden för lång för att "räknas hem" - vilket gör att de sistnämna inte står med som åtgärd.
Det händer ändå att vi tar med lite extra tips och annat bra som man kan ha med sig när det gäller energibesparing och miljötänk.
Ingen kan göra allt..

GDPR

Så använder vi personuppgifter på Energi & AreaBolaget Kristianstad AB

Vi får uppgifter från våra kunder själva, i samband med beställning av våra tjänster såsom energiberäkningar eller besiktning av hus på plats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer sparas i de tio år vi är skyldiga att spara utfört arbete.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med vårt bokföringsprogram Visma, följande hemsida är till deras informationssida om hur de behandlar personuppgifter. https://vismaspcs.se/gdpr
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och endast då. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ägare av energiab.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@energiab.se. Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0708-246600.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.