Energideklaration som ger lägre ränta på bolånet

Vanliga frågor om energideklarationer

För mer djupgående svar - klicka på frågorna!

Energideklaration som ger lägre ränta på bolånet
Energideklaration som ger lägre ränta på bolånet

Förenklat kan man säga att alla fastigheter som är < 50m2 och säljs eller hyrs ut är skyldiga, enligt lag, att ha en energideklaration upprättad.

Även alla byggnader som frekvent besöks av allmänheten och är större än 250m2 ska ha en energideklaration. Denna ska också uppdateras vart tionde år.

Varför ska man göra en energideklaration?

För att få en rättvis bild av fastighetens energiåtgång och vad som kan förbättras.
En energideklaration ska ha klara kostnadseffektiva åtgärdsförslag med investeringskostnad och återbetalningstid uträknat - utan att det går ut över inomhusmiljön
Byggnadsägare kommer inte bara spara pengar utan göra en hjälteinsats för miljön om de väljer att utföra de rekommenderade åtgärdsförslagen.

Energideklaration till BRF
Energideklaration som ger lägre ränta på bolånet

Vem ansvarar för att en energideklaration upprättas vid försäljning av villa och småhus?

Det är nuvarande fastighetsägare som är skyldig att se till att detta blir utfört.
(Skulle det inte finnas vid en försäljning får köpare - på kostnad av föregående fastighetsägares räkning -utföra energideklarationen inom 6 månader

Vanliga Frågor och svar om energideklarationer

Var kan jag hitta en utförd energideklaration?

Om du behöver hitta en energideklaration som är utförd så kan du kika här!

Energideklaration som ger lägre ränta på bolånet

Frågan är fri!

Grönt Bolån.

Vad innebär ett grönt bolån och hur kan jag sänka min ränta i banken?

Ett bolån för låntagare som har en miljövänlig & energieffektiv bostad / fastighet. I de flesta banker innebär ett grönt bolån en rabatt på lånet, hör med din bank om exakta procentsatser. För att få ett grönt bolån behöver bostaden uppfylla hårt satta krav. En nybyggd villa måste idag hålla energiklass "C". Vissa banker ger endast bättre lånevillkor till A och B, men det finns även de som ger till "C".

Nybyggd BRF.

Vem ansvarar för att bostadsrättsföreningar har en giltig energideklaration?

Byggherren, styrelsen i bostadsrättsföreningen eller ägaren är ansvarig för att det finns en energideklaration upprättad innan de boende flyttar in.
Denna ska uppdateras vart tioende år.

På Boverkets hemsida hittar du massor av bra information till dig som ordförande i BRF eller ägare av flerbostadshus!

Giltighetstid.

Hur länge är en energideklaration giltig?

En energideklaration är giltig i tio (10) år efter energiexperten har godkänt den i Boverkets system.

OVK.

Obligatorisk ventilationskontroll till min fastighet?

De olika ventilationssystemen man kan ha i sitt hus har alla olika regler och intervaller på när de ska utföras. Boverket har en superfin förklaring på sin hemsida här! https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Hur kontaktar jag certifierad energiexpert?

Du är givetvis välkommen att kontakta oss på Energi & AreaBolaget men för att hitta ALLA certifierade personer i Sverige så kan man söka efter energiexpert på Boverkets hemsida.

Undantag energideklaration.

Vilka byggnader går under undantagen för att slippa göra energideklaration?


Om byggnaden är av religiöst slag.
Om byggnaden ägs av försvaret.
Om byggnadens energiåtgång är mindre än 1/4 av det som anses vara en normal förbrukning på ett år. Det är alltså tänkt att t.ex. öde eller väldigt lite besökta fastigheter ska kunna slippa- inte för att du som ägare menar att din förbrukning är ovanligt låg 🙂

Hör dig för med oss om du är osäker eller kolla in Boverkets hemsida för just undantag!

Föreläggande.

Vad är ett föreläggande från Boverket?

Har du glömt att energideklarera din fastighet så kommer Boverkets jurister att skicka ut ett föreläggande om energideklaration till ägaren av fastigheten.

Om någon av fastigheterna i föreläggandet går under ett undantag är det viktigt att du informerar Boverket om detta för att undvika vite.
I föreläggandet får man information om vilken eller vilka byggnader det gäller samt inom vilken tidsram en energideklaration ska upprättas.

Om man inte utför detta inom satt tidsram (vanligtvis 110 dagar) så kommer ett föreläggande om vite att skickas ut - och det är oftast en rejäl slant, så se till att boka en energiexpert i god tid.

Föreläggande om vite.

Vad gör jag åt föreläggandet från Boverket?

Kontakta en energiexpert som upprättar energideklaration till era byggnader. På föreläggandet finns ett diarienummer som du använder vid kontakt med Boverket och om tiden är knapp kan det vara en god idè att höra av sig till dem och berätta att en beställning är lagd och om du behöver uppskov kan du alltid höra dig för med dem.

Givetvis kan vi vara behjälpliga med kontakten också men Boverket har ALLTID sista ordet vid ett föreläggande och föreläggande om vite.

Energideklaration F-symbol
Energideklaration som ger lägre ränta på bolånet

Hittade du inte svaren du sökte?

Föreskrifter om energideklarationer förändrade 1e april 2021.

Den 1e april 2021 trädde ändringar i kraft i boverkets föreskrifter och allmänna råd- ett krav om inspektion på uppvärmningssystem och luftkonditioneringssytem som överstiger 70kilowatt. energiexperten fastställer huruvida byggnaden går under krav om inspektion.