Fast pris på energideklaration utförd på distans av certifierade energiexperter, 1690kr

Undantag för Platsbesök?

Energi & AreaBolaget Kristianstad, Skåne - Energiexperter- Godkända besiktningsmän - Energikonsult

Om er fastighet går under ett av Boverkets undantag nedan har vi möjlighet att upprätta er energideklaration utan ett platsbesök i hela Sverige för endast 1690kr ink. moms.

Energideklaration utan platsbesök.

I lagen om energideklaration för byggnader finns det ett krav på platsbesiktning av byggnaden innan en energideklaration upprättas..

..men finns också undantag från kravet på en sådan besiktning.

"Byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda"

"Byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten."

"Energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats"

"Den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden."

Energideklaration-Energiab.se-Energi & Areabolaget Kristianstad, Skåne
Läs gärna mer på Boverkets hemsida!

Frågor om energideklaration på distans

Regeringen har meddelat föreskrifter om generella undantag från kravet på besiktning på plats. De generella undantagen är att:

  1. Byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,
  2. Energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,
  3. Byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
  4. Den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Vi kommer be om alla uppgifter som behövs för att kunna verifiera er byggnads energiåtgång.

Alla viktiga beräkningar, förbrukningsuppgifter och annat ni har om ert hus.

1690kr inkl moms.

Priset förutsätter att ni förser oss med informationen vi ber om & svarar på alla frågor vi ställer efter att vi mottagit era PDFer.

För att vi ska kunna göra er energideklaration på distans är det först och främst viktigt att ni har läst ovan ”Boverkets fyra undantag för platsbesök/besiktning”, och att er fastighet givetvis går under minst ett.

Nästa steg är att ni mailar oss de uppgifter vi behöver.
-vi återkommer snarast med de viktiga frågor vi har om just er fastighet och er förbrukning!

Undrar ni över något annat så är ni välkomna att ta kontakt med oss!

Tillsammans har vi utfört över 12 000 energideklarationer
-chansen är stor att vi varit i en fastighet som är liknande din också!

"Jag skickade in de uppgifter de bad om - redan dagen efter hade de registrerat hos Boverket och mailat mig energideklarationen."
Energideklaration platsbesök 1990kr inklusive moms
Alexandra - Stockholm
Nybyggt Älvsbyhus